Nøkkelinformasjon

Om studiet

Er du usikker på hvilken retning du skal velge på videregående, eller hva du skal studere? Gjennom året vil du bli kjent med de forskjellige jobb- og utdanningsmulighetene i ulike næringer.

Dette er linja for deg som er usikker på hvilken retning du skal velge på videregående eller hva du skal studere. Vi vil hjelpe deg til å finne dine evner og talenter slik at du blir tryggere på hva du skal velge. Kanskje vil du oppdage både nye sider ved deg selv og jobbmuligheter du ikke visste om.

I vårt distrikt er det et rikt næringsliv. Her finner du også et av de største maritime miljøene i landet med spennende jobbmuligheter. I løpet av året vil du bli kjent med forskjellige jobb- og utdanningsmuligheter i ulike næringer.

Dette vil vi gjøre i løpet av året:

  • Lær å skrive jobbsøknad
  • Besøke skoler og studiesteder
  • Besøke ulike bedrifter
  • Møt mennesker som har gjort spennende yrkesvalg
  • Finn dine evner og talenter
  • Klasseturer
  • Overnattingsturer
  • 15 dager praksis gjennom skoleåret

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.