× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Global Solidaritet favoritt ikon

Folkehøgskole

Varighet

1 år

Opptakskrav

over 18 år

Studienivå

Frilynt folkehøgskole
Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.

Om studiet

Linja for deg som er samfunnsengasjert og nysgjerrig. Kunnskap om den verden vi lever i gjør deg bedre rustet til å drive med global solidaritet i praksis. Vi drar på studieturer til Kenya og Hellas.

En forutsetning for global solidaritet er forståelse av internasjonale forhold. Gjennom økt kunnskap om verden rundt oss, står vi sterkere til å drive med global solidaritet i praksis. Kunnskap og handling går hånd i hånd på vår linje, og vi gjør blant annet følgende:

  • Jobber med tema som fattigdom, bærekraftig utvikling, matproduksjon, forbruk, flyktninger, store internasjonale konflikter/kriser, medias fremstilling av verden, bistand og solidaritet, internasjonale handelsrelasjoner og skattepolitikk, rettferdig handel og bærekraftig turisme.
  • Utøver global solidaritet i praksis gjennom frivillig arbeid med asylsøkere og flyktninger, forberedelse og gjennomføring av egne aksjoner/arrangementer/innsamlinger, loddsalg, underskriftskampanjer og bevisste forbrukervalg.
  • Bruker rollespill, diskusjoner, gruppearbeid, relevante dokumentarfilmer, Tv-program og foredrag som ulike metoder for å opparbeide oss kunnskap.
  • Jobber med informasjonsarbeid som innebærer å videreformidle det dere lærer. Dere lager og presenterer gode bildeshow, film og foredrag for skoleelever/folkehøgskoleelever om forhold i Kenya og Hellas og om internasjonale relasjoner generelt.
  • Drar på studieturer til Kenya og IHellas for ytterligere å forsterke den globale forståelsen.
  • Lærer å ta gode bilder og redigere film.
  • Besøker bistands- og solidaritetsorganisasjoner, ulike interesseorganisasjoner, ungdomsaktivistgrupper, filmfestivaler (arabiske filmdager) og aktuelle arrangement.