× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Design og håndverk favoritt ikon

Folkehøgskole

Varighet

1 år

Opptakskrav

over 18 år

Studienivå

Frilynt folkehøgskole
Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.

Om studiet

Vi setter bærekraftig skaperglede i fokus. Du får kunnskap om hvordan du tar vare på gamle ting, bevarer og gjenskaper dem til noe nytt. Du lærer gamle og nye teknikker og håndverkstradisjoner.

Liker du å arbeide med skapende prosesser fra idé til ferdig resultat, er opptatt av gjenbruk, samt tenke nytt ut ifra tradisjonelt håndverk? Da vil design og håndverk være linjen for deg.
 

 
I designprosessen fokuserer vi på ombruk, materialbevissthet og bærekraft. Vi tar i bruk nye og gamle materialer, teknikker og redskaper i arbeid med: 
 

redesign, omsøm, DIY, keramikk, grafikk, strikking og naturmaterialer som ull, tre og stein. Vi besøker håndverkere og utstillinger og går på skattejakt i gjenbruksbutikker, secondhand - og vintage - butikker. Linjeturen legger vi til København.
 

 
Vi gir deg tid, rom og mulighet til å skaffe deg nye erfaringer og lære i et motiverende og inkluderende skolemiljø. Vi ønsker at ditt skoleår hos oss skal gi deg trygghet og mestring for at du skal utvikle dine kreative evner og skaperglede.
 

 
Våre formingsrom er åpne også på ettermiddag, kveld og helg. Dette gir deg mulighet til å arbeide videre, i ditt eget tempo, utenom den ordinære undervisningen på linja eller valgfagene.