× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Design og håndverk favoritt ikon

Folkehøgskole

Varighet

1 år

Opptakskrav

over 18 år

Studienivå

Frilynt folkehøgskole
Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.

Om studiet

På Design og Håndverk settes kreativitet og skaperglede i fokus. Her får du kunnskap om gamle og nye teknikker innenfor ulike materialer, redskaper og håndverkstradisjoner.

Liker du å arbeide med skapende prosesser fra idé til ferdig resultat, samt tenke nytt ut ifra tradisjonelt håndverk? Da vil design og håndverk være linjen for deg.

I designprosessen fokuserer vi på ombruk og bærekraft. Vi tar i bruk nye og gamle materialer, teknikker og redskaper i produktutvikling innenfor:
Redesign, søm, smykkedesign, steinsliping, grafikk, strikking, arbeid med ull, keramikk, betong og trearbeid. Vi besøker håndverkere og utstillinger i Trøndelag. Linjeturen legger vi til London.  

Vi gir deg tid, rom og mulighet til å teste ulike emner i et motiverende og inkluderende skolemiljø. Vi ønsker at ditt skoleår hos oss skal gi deg trygghet og mestring for at du skal utvikle dine kreative evner og skaperglede. 

Våre formingsrom vil være åpen også på ettermiddag, kveld og helg. Dette gir deg mulighet til selvutvikling i ditt eget tempo, i tillegg til den ordinære undervisningen på linjen og våre valgfagtilbud.