× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Sosialt arbeid favoritt ikon

Folkehøgskole

Varighet

1 år

Opptakskrav

over 18 år

Studienivå

Frilynt folkehøgskole
Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.

Om studiet

Linja for den vordende sosionomen, læreren, sykepleieren eller barnevernspedagogen. For deg som vil ut i jevnlig praksis og samtidig oppleve nye kulturer i andre land. Med en linjetur som setter spor

På Sosialt arbeid kombinerer vi teoretisk kunnskap med praktisk erfaring. I tillegg til to ukers praksis i barnehage, skole eller i en annen institusjon vil du få et ukentlig oppdrag i nærområdet. Her bestemmer du hvor du vil være, og hva du vil gjøre. Skolen hjelper deg å finne oppdragene. Oppdraget har du gjennom hele skoleåret. I slutten av året vil du få et bevis på alt utført arbeid. Dette er bra å legge ved CV-en senere.

I løpet av skoleåret fordyper vi oss i tema som:

 • psykiatri
 • barnevern
 • hvordan det er å være funksjonshemmet
 • rusproblematikk
 • innvandrere
 • flyktninger.

Du vil også få anledning til å fordype deg i tema som du er spesielt nysgjerrig på. Sosialarbeiderfaget gir selvinnsikt og kunnskaper til videre studier, og gjør deg bedre rustet til å jobbe med mennesker.

Dette opplever du

 • Sosialt arbeid samarbeider med en rekke institusjoner. De siste årene har vi blant annet besøkt psykiatriske senter, rus-institusjoner, pårørende-senter og fengsel.
 • Vi møter også personer fra ulike faggrupper innen helse og sosialsektoren, og besøker aktuelle utdanningsinstitusjoner.
 • Det er du og linja som bestemmer hvem vi skal besøke neste skoleår.
 • Linjetur til London, hvor vi bl.a. jobber på dagsenter for hjemløse.
 • Linjetur til Cape Town med frivillig arbeid i fokus.