× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Lederutvikling: Hellas favoritt ikon

Folkehøgskole

Varighet

1 år

Opptakskrav

over 18 år

Studienivå

Kristen folkehøgskole
Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.

Om studiet

Dette er linja for deg som allerede har gått et år på folkehøgskole, og som ønsker å utvikle deg videre som medmenneske og leder.

 

Innhold på linja

– Minimum 15 timer pr. uke sammen med elevene på en av de andre linjene på Fredly. Fokus på praksis i ledelse. Oppfølging og ukentlig evaluering sammen med denne linjas lærer.

– 3 timer undervisningspraksis pr uke.

– Fokus på ledelse.

– 1 kveld pr uke som medtilsyn / miljøarbeider.

– Medansvarlig for gjennomføring av fritidstilbud, møter og aktiviteter for medelever på andre linjer.

– 4 timer pr. uke med ledelsesteori, kommunikasjon, relasjonsbygging, psykologi samt forbereding og evaluering av valgemner, medtilsyn og andre aktiviteter.

– 2 timer annenhver uke med tema tro og mellommenneskelige relasjoner

– 4 timer lørdagsseminar

 

Opptakskrav

– Må fylle minst 20 år i løpet av 2020.

– Må ha gått et år på folkehøgskole tidligere.

– Må ha evner og anlegg innen det linjefaget en blir knyttet til.

– Må være tilpasningsdyktig og fleksibel.

 

Elevene på lederutviklingslinjen starter ca. 1 uke før de andre elevene, og avslutter ca. 1 uke etter at de andre elevene har reist.

 

Se fredly.fhs.no for mer informasjon om Lederutvikling