× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Ledertreningslinje - 2.års elever favoritt ikon

Folkehøgskole

Varighet

1 år

Opptakskrav

over 18 år

Studienivå

Kristen folkehøgskole
Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.

Om studiet

Dette linja er for deg som kan tenke deg ett år til på folkehøgskole - med fokus på deg i rollen som leder / forbilde.

Som elev på ledertreningslinja får du betegnelsen miljøstipendiat, og dette betyr at du får være med på å bidra til et godt miljø ved Folkehøgskolen Sørlandet ved å bruke dine ressurser og evner til beste for elevene.

På denne linja vil du få undervisning som vil dyktiggjøre deg til å bli en god miljøstipendiat. Samtidig får du praksis blant elevene hver dag, med tett oppfølging av linjelærer. Dette er erfaring og kunnskap som du får bruk for dette året, men også like mye senere i livet.

Fokusområder i undervisningen:

 • Ledertrening
 • Gruppedynamikk
 • Relasjonsbygging
 • Teambuilding
 • Grensesetting
 • Trosbilde
 • Personlig utvikling
 • Konflikter
 • kommunikasjon
 • Praktisk tilretteleggin
 • Gruppeprosesser
 • Menneskesyn
 • Psykisk helse

Hvordan kan ei uke se ut for miljøstipendiaten?

 • Undervisning og møter med linjelærer
 • Undervisning med den andre linja du har valgt
 • Møter to ganger i uka med de ansatte
 • Planlegging sammen med de andre på linja
 • Vakt mellom middag og kveld
 • Aktiviteter på ettermiddagen og kvelden
 • Elev -og miljøkvelder
 • Oppfølging av elever med spesielle behov
 • Være en positiv bidragsyter inn i miljøet og fokusere på inkludering.

Hvem passer linjen for?

Først og fremst for deg som vil bidra til at dette året skal bli et supert år for elevene.

Et engasjement for at dine medelever skal få et topp år, få utvikle seg selv og få lov til å bli bedre kjent med seg selv og trygg på seg selv. Miljøstipendiatene må gjerne ha ulik personlighet, men et felles ønske om å jobbe i team, jobbe med seg selv og gjøre en forskjell.