× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Aktiv - Spania favoritt ikon

Folkehøgskole

Varighet

1 år

Opptakskrav

over 18 år

Studienivå

Kristen folkehøgskole
Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.

Om studiet

For deg som trenger tilrettelegging og tettere oppfølging i hverdagen, få en mer aktiv fritid og prøve å bo borte fra familen.

Å flytte hjemmefra kan noen ganger være litt som ekstremsport. Det krever mot og vilje til å pushe grensene. Da kan det være trygt og godt å være i et åpent og støttende miljø. På Aktiv blir du møtt som den du er, der du er. Her er vi forberedt på å gi deg et opplegg som passer til dine behov. Med fokus på aktivitet blir du utfordret på alle sider av livet. Personlig utvikling - ferdigheter - deltakelse - venner. Å ha gode ferdigheter og vaner, også matvaner, gir god hjelp til å mestre hverdagen. Minst like viktig er det sosiale, å kjenne seg akseptert, å kunne bidra og delta som likeverdig sammen med andre. Det skaper trivsel og grobunn for vekst. På skolen bor du på internat sammen med de andre elevene. På dagtid deler du skolehverdag med de andre. Skolen og linja legger stor vekt på uteliv, korte og lengre turer i skog og mark, også overnattingsturer. Her må alle delta. Det er ikke valgfritt. I tillegg til linjeaktivitetene deltar du også på fellesfag og valgfag. Også på fritida er du sammen med andre på turer, i lek og idrett. Her får du hjelp også til å ta vare på kroppen og helsa som skal følge deg resten av livet. Aktiv-linjas reisemål er Spania. På denne reisa får du øvelse i nettopp det - å reise. Også her for du være sammen med andre, oppleve mye nytt, vise hensyn overfor andre, spise god og fremmed mat, være i aktivitet på stranda, gå i butikken og spise på restaurant, snakke spansk (?) eller kanskje engelsk og mye annet!