Nøkkelinformasjon

Om studiet

Linja med muligheter for deg som har opplevd begrensninger! Vi er opptatt av at du skal føle trygghet og mestring, og i tillegg få tilegne deg nyttig kunnskap når du skal fortsette på veien videre.

Har du lyst på et år hvor du kan få holde på med et valgfritt fag du liker (Spillutvikling, Tegneserie, Foto eller Cosplay & Cons), og samtidig få litt trening på områder du har bruk for når du skal bo for deg selv?

Som elev på Kreativ Livslære følger du samme timeplan som øvrige elever ved skolen, men du får oppfølging av egen kontaktperson som kan gi veiledning og støtte når du har behov for det.

En dag i uken holder vi på med egne prosjekter. Det kan være baking, matlaging og drift av elevkafè. Vi har også undervisning innen ulike temaer, slik at du kan utvikle deg selv sosialt og praktisk. Vi har fokus på kommunikasjon, selvinnsikt, samarbeid, trygghet, vennskap og veivalg.

På søknadsskjema velger du Kreativ Livslære som ditt førstevalg. På ditt andrevalg velger du hvilken av de øvrige linjene som du vil ha. Da kan du få den kombinasjonen du ønsker, i og med du ikke bare kan velge Kreativ Livslære, men også må være på ei av de andre linjene i tillegg.

Vi ønsker å gi deg noe ekstra gjennom ditt år hos oss på Bjerkely!

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.