× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Digital animasjon & grafikk favoritt ikon

Folkehøgskole

Varighet

1 år

Opptakskrav

over 18 år

Studienivå

Frilynt folkehøgskole
Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.

Om studiet

Ønsker du å visualisere ideene dine gjennom digital animasjon og grafikk? Har du sett noen kule animasjonsfilmer, reklame eller dataspill? Her kan du lære å lage dine egne animasjoner og filmer.

På denne linjen vil du lære å blåse liv inn i livløse objekter og karakterer på skjermen, og skape og kommunisere energi, humor og følelser gjennom bevegelse.

Animasjon

Animasjon handler om å skape en illusjon av liv, og gjennom dette fortelle en historie. Året begynner med grunnleggende opplæring i animasjon og animasjonsprinsipper, der vi animerer enkle objekter som en sprettende ball og lignende, før vi gradvis beveger oss over
til mer avanserte animasjoner. Vi jobber både i 2D og 3D. Som 2D- animasjonsverktøy bruker vi i hovedsak programmet Adobe Animate, og til 3D-animasjon bruker vi 3D Studio Max og Maya. Filmproduksjon består av flere faser, og på linjen går vi gjennom alle disse fasene fra ide til ferdig produkt. I preproduksjonsfasen får du anledning til å utvikle historier, lage storyboards og concept art. I produksjonsfasen produserer vi selve filmen, og i postproduksjonsfasen legger vi til lyd og redigerer materialet vi har jobbet med, for deretter å eksportere til en ferdig film.

Motion graphics

Mens animasjon i stor grad dreier seg om å fortelle historier, handler motion graphics om å gi liv til grafiske elementer som former og farger, for å vise eller forklare noe eller lage visuelle effekter. Motion graphics er for eksempel mye brukt i nyhetssendinger, i reklamer på TV, og som digitale bakgrunner i store sceneproduksjoner. Til dette bruker vi i hovedsak programmet Adobe After Effects

Les mer på våre hjemmesider