× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Nettstudium KRLE deltid favoritt ikon

Annen utdanning

Studienivå

Bachelor og høgskolekandidat

Organisering

  • Nettstudium
  • Nettstøtta

Søknadsfrist

15. april 2019

Semester

4

Om utdanninga

Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk på nett er et ettårig studium som gir en grunnleggende innføring i kristendom, religions- og livssynskunnskap og filosofi og etikk. Gjennom kunnskap om religionenes tro, historie og praksis vil studentene få kunnskap om de ulike religionenes betydning og plass i samfunnet.

Studiet kan tas enten på heltid eller på deltid.

Studiets oppbygning

Et forslag til en mulig (og naturlig) progresjon er:

 

4. semester, vår

RLE1004N

(10 stp.)

RLE1006N

(10 stp.)

 

3. semester, høst

 

EX1001N

(10 stp.)

 

2. semester, vår

RLE1003N

(10 stp.)

 

 

1. semester, høst

RLE1001N

(10 stp.)

RLE1002N

(10 stp.)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Karrieremuligheter

Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk – nettstudium gir økt forståelse for de ulike verdensreligionene og livssyn som finnes innenfor det norske samfunnet. Studiet kvalifiserer til undervisning i KRLE-faget i grunnskolen og videregående opplæring.

Årsstudiet kan også kvalifisere til både frivillig og lønnet arbeid i ulike typer organisasjoner der religion og livssyn står sentralt.

Årsstudiet i kristendom, religion, livssyn og etikk – nettstudier kvalifiserer også til videre studier innenfor KRLE og kristendomskunnskap.