× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Nettstudium kristendomskunnskap heltid favoritt ikon

Annen utdanning

Studienivå

Bachelor og høgskolekandidat

Organisering

  • Nettstudium
  • Nettstøtta

Semester

2

Om utdanninga

Årsstudium i kristendomskunnskap er et ettårig studium som gir en grunnleggende innføring i Bibelen, den kristne tro og møte med andre livssyn og religioner. Studiet sikter på å gi økt kunnskap om den kristne tro og livstolkning og gir en innføring i de teologiske disiplinene bibelvitenskap, systematisk teologi, kirkehistorie og konfesjonskunnskap. I tillegg gir studiet en innføring i filosofi, etikk og religionsvitenskap.

Studiet kan tas enten på heltid eller på deltid.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Karrieremuligheter

Årsstudium i kristendomskunnskap – nettstudium (heltid) gir økt forståelse for den kristne tro, historie og praksis. Studiet kan kvalifisere til både frivillig og lønnet arbeid i menighet og kristne organisasjoner.

Med nødvendig tilleggsutdannelse innenfor KRLE og pedagogikk kan studiet kvalifisere til undervisning i kristendom, religion, livssyn og etikk på grunnskolenivå og i videregående opplæring.

Årsstudiet kan inngå i annen type utdanning og kan også inngå i et videre studium innenfor kristendomskunnskap eller teologi.