× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i religion, livssyn og etikk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Kostnader

3 550

Semester

6

Om studiet

Bachelorstudiet i religion, livssyn og etikk er et treårig studium som har til formål å utdanne og utruste mennesker til oppgaver innen undervisning eller arbeid der religions-, livssyns- og kulturkunnskap står sentralt.

Studietur til Asia eller Øst-Afrika I emnet RLE1004 Verdensreligionene, som vanligvis tas i andre semester av studiet, inngår et femukers studieopphold til enten Asia eller Øst-Afrika. Formålet med studieturen er å gi studentene innblikk i lokal religionspraksis og kultur, og deler av undervisningen blir gitt under studieturen. Studieturen til Asia vil ha et særlig fokus på buddhismen, mens studieturen til Øst-Afrika har et særlig fokus på islam. Høgskolen kunngjør i begynnelsen av høstsemesteret hvilket område/land studieturen planlegges til og studentene må påberegne en ekstra utgift i tilknytning til studieturen. Det er mulig å avlegge eksamen i emnet uten å være med på turen. Studiets oppbygning Bachelor i religion, livssyn og etikk er et treårig studium på 180 studiepoeng. Studiet som består av et grunnstudium på 60 studiepoeng med innføring i religion, livssyn og etikk, inkludert 5 studiepoeng RLE-didaktikk med veiledet praksis, og en videre fordypning på 40 studiepoeng innenfor relevante emner. I tillegg inngår 20 studiepoeng ex.phil. og ex.fac. De siste 60 studiepoengene er frie studiepoeng som kan avlegges ved FiH eller innpasses fra en annen institusjon. Hvis tar bachelorutdanningen med sikte på å undervise i skolen, anbefaler vi at du lar et årsstudium i et annet undervisningsfag inngå som tredje år i graden. Ved FiH tilbyr vi årsstudium i musikk, som kan inngå som frie studiepoeng i en bachelorgrad i religion, livssyn og etikk. Du kan også velge emner fra bachelorgraden i teologi og misjon.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Karrierevegar

Bachelorstudiet i religion, livssyn og etikk er et utdanningstilbud som kvalifiserer til å være faglærer i RLE-faget i grunnskolen og videregående opplæring. Studiet kvalifiserer også til arbeid med formidling og arbeid i organisasjoner der kunnskap om religioner, livssyn og tverrkulturell kommunikasjon står sentralt.