× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i praktisk teologi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Bachelorstudiet i praktisk teologi gir deg bred kunnskap om Bibelen og kristen tro. Du får god innsikt i praktisk teologi som fagfelt, med vekt på menighetsbygging og gudstjenestearbeid.

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Nytt (primær)
Nytt (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

258936