× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium i Kristendomskunnskap favoritt ikon

Universitet og høgskole
Årsstudium i kristendomskunnskap er et ettårig studium som gir en grunnleggende innføring i Bibelen, den kristne tro og møte med andre livssyn og religioner.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Studiet sikter på å gi økt kunnskap om den kristne tro og livstolkning og gir en innføring i de teologiske disiplinene bibelvitenskap, systematisk teologi, kirkehistorie og konfesjonskunnskap. I tillegg gir studiet en innføring i filosofi, etikk og religionsvitenskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Vidare studium

Årsstudiet kan inngå som første studieår i en bachelorgrad i teologi og misjon eller et annet studium innenfor kristendomskunnskap eller teologi. Årsstudiet kan også inngå i en bachelorgrad i RLE eller tilsvarende, eller som frie studiepoeng i en grad innenfor et annet fagområde.

Karrierevegar

Årsstudium i kristendomskunnskap gir økt forståelse for den kristne tro, historie og praksis. Studiet kan kvalifisere til både frivillig og lønnet arbeid i menighet og kristne organisasjoner med fokus på barn, unge og misjon. Med nødvendig tilleggsutdannelse innenfor RLE og pedagogikk kan studiet kvalifisere til undervisning i religion, livssyn og etikk på grunnskolenivå og i videregående opplæring.

Utveksling

I emnet RLE1004 Verdensreligionene, som vanligvis tas i andre semester av studiet,  inngår et femukers studieopphold til enten Asia eller Øst-Afrika. Formålet med studieturen er å gi studentene innblikk i lokal religionspraksis og kultur, og deler av undervisningen blir gitt under studieturen. Studieturen til Asia vil ha et særlig fokus på buddhismen, mens studieturen til Øst-Afrika har et særlig fokus på islam. Høgskolen kunngjør i begynnelsen av høstsemesteret hvilket område/land studieturen planlegges til og studentene må påberegne en ekstra utgift i tilknytning til studieturen. Det er mulig å gjennomføre emnet uten å være med på turen. 

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  20

  Søknadskode (SO)

  258653
 • Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  20

  Søknadskode (SO)

  258652
 • Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  25

  Søknadskode (SO)

  258196