Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Nøkkelinformasjon

Bilete
Bilete

Studiested

Østfold fagskole

Studiepoeng

60.00

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Oppvekstfag.

Utdanningen barn med særskilte behov gir deg opplæring i pedagogikk og didaktikk, helsefremmende og forebyggende arbeid, atferdsvansker, lærevansker, fysisk og psykisk funksjonshemming, psykiske og sosiale vansker, migrasjonsrealterte utfordringer og om barn i risikosituasjoner.

Fordypningen gir deg faglig og etisk kompetanse om barn og unges situasjon i Norge og aktuelle utfordringer vi står overfor.

Utdanningen kvalifiserer til stillinger i barnehage, grunnskole, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre offentlige eller private etater som barnevernstjenesten og andre institusjoner for barn og unge.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  • søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Alle utdanninger innen