Nøkkelinformasjon

Studiested

Kristiansund

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Petroleum.

Utdanningen i havbunnsinstallasjoner gir deg opplæring om utstyr og operasjoner som inngår i arbeidet for å bore, installere og vedlikeholde havbunnsbrønner.

Fordypningen gir deg kompetanse i å planlegge, lede og gjennomføre arbeidsoperasjoner i tilknytning til havbunnsoperasjoner

Utdanningen kvalifiserer til ledende stillinger på land og offshore.

Opptakskrav

Alle søkere til Petroleumsteknologi må dokumentere offentlig godkjent tverrfaglig eksamen i Vg2 Brønnteknikk. Offentlig godkjent tverrfaglig eksamen i Vg2 Brønnteknikk kan erstattes av kursbevis fra bestått 420 timers grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk avlagt før 1.august 2007.


I tillegg gjelder følgende opptakskrav:

  • Fullført og bestått VG2 (VK1 ) med fagbrev innen boreoperatør- eller brønnfaget, eller
  • lærekontrakt som viser fullført læretid innen boreoperatør- eller brønnfaget i løpet av det året det søkes opptak, eller
  • minimum 5 års relevant praksis (primært relatert til boring/brønn) samt realkompetanse i fellesfag (allmenne fag) tilsvarende læreplanene i Vg1 (grunnkurs) og Vg2 (VK1 ), eller
  • fagbrev innen mekaniske fag, kjemi/prosessfag eller elektrofag (etter 2010, som følge av ny struktur i Kunnskapsløftet, gjelder dette også fagbrev innen teknikk og industriell produksjon).

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Alle utdanninger innen