Nøkkelinformasjon

Studiested

Kristiansund

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Organisering

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

6

Opptakskrav

Antall studieplasser

24

Søknadskode (SO)

1664-5

Om studiet

Fagskoleutdanningen i boring går dypere i de ulike fasene i boreoperasjonen i forbindelse med olje- og gassbrønner og påfølgende klargjøring for produksjon. 

Undervisningsopplegg

Utvikling av teknologi, både til brønn og på overflaten, foregår i høyt tempo og operasjonsmetoder blir stadig mer avanserte. Bestått utdanning tilfredsstiller krav til teoretisk opplæring som borer og boresjef. Boreteknikeren vil også være godt egnet til andre stillinger tilknyttet borevæsker, borevæskesystemer, trykkontrollsystemer og boreutstyr.

Opptakskrav

Du må dokumentere fag- eller svennebrev som er relevante for studiet. Mer informasjon om hvilke fag-/svennebrev som er relevante finner du på fagskolen sine nettsider eller ved å kontakte fagskolen. Hvis du skal søke med realkompetanse, må du kontakte fagskolen for mer informasjon om hva du må dokumentere.

Alle utdanninger innen