× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Miljøarb.rus/psykisk helse, deltid favoritt ikon

Fagskole
Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Helse.

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Utdanningen i miljøarbeid innen rus gir deg opplæring i miljøarbeid med rusmiddelmisbrukere, rusmidler og rusmiddelbruk, tverrfaglig samarbeid, forebyggende metoder og tiltak.

Fordypningen gir deg kompetanse som gjør at du kan bidra i organisering og iverksetting av kunnskapsbaserte tiltak sammen med brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere og være et bindeledd mellom bruker og andre deler av hjelpeapparatet når hjelpebehov avdekkes.

Utdanningen kvalifiserer til stillinger i forebyggende miljøarbeid på alle arenaer og i behandlings-, omsorg- og rehabiliteringstiltak, institusjoner i spesialisthelsetjenesten som utfører spesialisert rusbehandling og innen psykisk helsevern.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  • søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Lignende utdanninger