× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bygg og treteknikk, heltid favoritt ikon

Fagskole
Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Bygg, anlegg og KEM. Utdanningen i bygg og treteknikk gir deg opplæring i tradisjonell og moderne bygningsproduksjon i tillegg til arbeidsmetoder i byggeprosessen.

Varighet

2 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Fordypningen gir deg kompetanse om tre som byggemateriale og miljøriktig materialbruk, energibruk og universell utforming.

Utdanningen kvalifiserer til prosjektleder, byggeplassleder, kontrollingeniør, oppmålingsingeniør, byggesaksbehandler, avdelingsingeniør, konstruktør, SHA-ansvarlig, HR-ansvarlig, driftsingeniør, salgsingeniør og lærer.

Opptaksinformasjon

Søking på fagskoleutdanning skjer elektronisk på www.vigo.no - fagskoleutdanning.

Mer om fagskole og opptak på www.fagskoleopptak.no

Lignende utdanninger