× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Velferdsteknologi, nettbasert favoritt ikon

Fagskole

Studietempo

Deltid

Organisering

Nettstøtta

Søknadsfrist

15. april 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.