× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kreftomsorg/lindr.pleie, deltid favoritt ikon

Fagskole
Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Helse.

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Utdanningen i kreftomsorg og lindrende pleie gir deg opplæring i kreftsykdommer og behandlingsformer, forebyggende arbeid og konsekvenser av sykdom og behandling, rehabilitering og habilitering i tillegg til lindrende pleie ved livets slutt.
 
Fordypningen gir deg kompetanse innen kreftomsorg og hvordan kreftdiagnosen virker inn på pasienten, familien og det sosiale nettverket.
 
Utdanningen kvalifiserer til stillinger i kommunehelsetjenesten og ved sykehus i tillegg til stillinger i skole- eller barnehagesektoren i arbeid med tilknytning til familier som er rammet av kreft.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  • søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på vigo.no For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.
Mer om fagskole og opptak på www.fagskoleopptak.no