× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kem, nettbasert favoritt ikon

Fagskole
Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Bygg, anlegg og KEM. Du lærer prosjektering, beregning og tegning, drift og vedlikehold av VVS-anlegg.

Studietempo

Deltid

Organisering

Nettstøtta

Søknadsfrist

15. april 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Fordypningen gir deg kompetanse i energi og miljø i bygg, vannbårne varme- og kjøleanlegg, sanitærprosjektering, ventilasjonsanlegg, elektro og automasjon, kundebehandling/IKT, byggesaken, prosjektgjennomføring, kjemi og miljølære.

 

Utdanningen kvalifiserer til å utføre prosjekteringsarbeider, kalkulasjonsarbeider, arbeide med byggesaksprosedyrer, ledelsesoppgaver i forbindelse med installasjonsoppdrag, HMS- og kvalitetssikring drift og vedlikehold av VVS-anlegg,  teknisk salg og markedsføring, arbeidsledelse og opplæring.

 

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: 1) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ svennebrev 2) minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger 3) søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.