× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bygg, heltid favoritt ikon

Fagskole
Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Bygg, anlegg og KEM. Utdanningen i bygg gir deg opplæring i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner.

Varighet

2 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Fordypningen gir deg kompetanse som grunnlag for å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. 

Utdanningen kvalifiserer til lederkompetanse som kan brukes på mange nivå i bygg- og anleggsbransjen

 

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: 1) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ svennebrev 2) minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger 3) søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.