× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Butikklederutdanning favoritt ikon

Annen utdanning
En butikkleder skal bistå med mottak, salgsoppgaver og resepsjonistoppgaver i en klinikk eller i andre bedrifter. Studiet passer deg som ønsker en karriere innen varehandel og som liker kontakt med mennesker.

Studienivå

Anna utdanning

Organisering

  • Nettstøtta
  • Samlingsbasert

Semester

2

Om utdanninga

FagSenteret tilbyr en utdanning innen personalledelse, salg, butikkdrift, hms, økonomi og jus. Fundamentet er fagbrev i salg, service og sikkerhet med en fordypningsdel innen disse fagene.

Salg- service og økonomirelaterte yrker har stort behov for personer med denne type utdanning/fagbrev. Det er lagt til rette for at studentene skal kunne ta fagbrev i salgsfaget.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og/eller 5 års erfaring innen relaterte yrker og/eller fullført 2 årlig videregående og fagbrev.