× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Afrika - Bistand/Safari favoritt ikon

Folkehøgskole

Varighet

1 år

Opptakskrav

over 18 år

Studienivå

Frilynt folkehøgskole
Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.

Om studiet

Opplev kultursjokk,og møt Afrikas spektakulære dyreliv i Namibia, Uganda og Kenya.Lær om Rwanda,og hjelp barnehager i Nambia. I Uganda bygger vi skoler,landbruk og utbredt fotballtilbud til unger.

Du får jobbe i barne­ha­ger, hjepe til i slummen, foto­gra­fere ele­fan­ter, giraffer, løver, delfiner og seler  i Namibia og Uganda. Det blir også muligheter for sandboarding, quadbikes og kamelridning i ørkenen.

På  den ekso­tiske, mus­limske øya Lamu i Kenya – hvor biler er byt­tet ut med esler – får du seile med «dhower», fiske og oppleve en vakker «hakuna matata»-kultur. Det blir gode møter med muslimenes hverdag- swahilikjøkken og språk.Men også et tøft møte med folkemordet i Rwanda.

Mest av alt skal vi jobbe med god bistand ved våre utviklingsprosjekt i Kasese, vest i Uganda, og hos Sanfolket i Namibia. Vi har startet skoler, et nytt landbruksprosjekt,fotballtilbud til flere tusen barn i Kasese og begynnende turisme i Rwenzorifjellene.

I Elve­rum besø­ker vi eldre men­nes­ker, hjel­per unge flykt­nin­ger med inkludering i lokal­sam­fun­net, arran­ge­rer akti­vi­tets­da­ger for hundrevis av barne­skole­ele­ver, har pante­ak­sjo­ner, jule­spill, anner­le­des julegaver og støtte­brev for å nevne noen måter å fylle bistands­kon­toen på.

 

Temaer

 • Jobbe og utvilkle namibiske barnehager
 • fordrag om Afrika
 • 2 x Safaritur
 • klok og god bistand
 • Venn i hverdagen
 • Inkludering av flyktninger
 • Swahilispråk og -kjøkken
 • Aktiv for Andre 
 • Apartheid og rasehat
 • Folkemord i Afrika
 • Afrikansk sang, dans og film
 • Mulig frivillig jobbing etter folkehøgskoleåret i Kasese
 • Studietur 1: Namibia
 • Studietur 2: Uganda,Rwanda og Kenya