× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Lønnsmedarbeider favoritt ikon

Fagskole
Trives du med en arbeidsdag full av varierte arbeidsoppgaver? Ønsker du en spennende jobb med lønn og personal? Utdanningen retter seg mot personer som ønsker å jobbe med lønns- og personalforhold i bedrifter, både større bedrifter med egne avdelinger for dette, og i mindre bedrifter og institusjoner hvor lønns- og personalarbeid inngår som en del av arbeidsoppgavene.   Medarbeiderne er bedriftens viktigste ressurs og det er avgjørende for en bedrifts at personalbehandlingen utføres på en profesjonell, forsvarlig og motiverende måte. Utdanningen  fokuserer på den lønnstekniske og personalpolitiske delen av kontakten mellom ansatte og bedrift og gir deg ferdigheter til å utføre lønnsrelaterte oppgaver samt kunnskap innen personaladministrasjon og personalutvikling

Varighet

1 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Nettstudium

Kostnader

44 900

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Dette lærer du

Utdanningen består av to hovedemner. Gjennom emnet Personalfag og organisasjonsteori lærer du hvordan personalbehandlingen utføres på en profesjonell, forsvarlig og motiverende måte, herunder rekrutteringsprosesser, gjennomføring av medarbeidersamtaler og hvordan jobbe etter gjeldende lovverk relatert til personalarbeid. Emnet Lønn omhandler alt det som skal til for å kunne arbeide som lønnsmedarbeider, gjennom blant annet hvordan utføre korrekt beregning, registrering, avstemming og lønnsutbebetaling og lønnstrekk. Studentene lærer å bruke lønnssystemet Visma Mamut og Huldt & Lillevik. Du vil også få tilgang til å ta sertifisering i systemene til Huldt & Lillevik.  Ferdighetene du tilegner deg i disse programmene kan enkelt overføres til andre lønnssystemer.

Undervisningsopplegg

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.

Opptakskrav

Opptakskravet for denne utdanningen er fullført og bestått videregående skole. Alternativt kan du søke på grunnlag av din realkompetanse. Opptak basert på realkompetanse gjøres ved en helhetsvurdering hvor også utdanning og aktiviteter i fritiden teller med. Du må være 23 år eller eldre i opptaksåret for å bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse. Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de har norskkunnskaper tilsvarende de ferdigheter som oppnås ved Norsk Vg1 studieforberedende eller Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, eller norsktest nivå B2.

Karrieremuligheter

Kompetansen du tilegner deg gjennom utdanningen åpner for mange jobbmuligheter. Som lønnsmedarbeider med gode kunnskaper innen lønn og personalhåndtering vil du kunne ta på deg HR-relaterte oppgaver så vel som å drive med lønn. Dette gir sosiale arbeidsdager med mange varierte arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjon/tittel

Lønnsmedarbeider