× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

IT-økonom favoritt ikon

Fagskole
Ønsker du å jobbe med allsidig kontorarbeid? Liker du å holde kontoret organisert og bedriftens regnskap i orden? Utdanningen IT-Økonom gir deg en bred og anvendelig kompetanse innen regnskap, økonomi og kontorfag – og er perfekt for deg som vil videreutdanne deg eller formalisere kunnskap. IT-økonom består av de to studiene kontormedarbeider og regnskapsmedarbeider. Som ferdig utdannet IT-økonom vil du bli en dyktig bruker av de vanligste IT-verktøyene slik at du kan jobbe mer effektivt enn de fleste andre innen administrative yrker. Videre får du innsikt i et område mange bedrifter og offentlige organisasjoner etterspør, nemlig arkivering og dokumentbehandling. Og sist, men ikke minst får du praktisk regnskapskompetanse, noe som gir det et fortrinn framfor andre søkere på tilsvarende stillinger i markedet.

Varighet

2 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Nettstudium

Kostnader

69 800

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Dette lærer du

Gjennom studiet kontormedarbeider får du en bred og anvendelig kompetanse innen kontorfag. Dette inkluderer bruk av PC og verktøy innen tekstbehandling, regneark, presentasjonsprogram og database, samt samspillet mellom disse. Du lærer også om dokumentbehandling, arkivering og kundeoppfølging. Les mer om utdanningen kontormedarbeider.

Gjennom studiet regnskapsmedarbeider lærer du grunnleggende regnskapsprinsipper og får kunnskap og ferdigheter til å utføre oppgaver relatert til regnskap og økonomi, deriblant gjennomføring av regnskap og analyser av lønnsomhet, soliditet og likviditet. Du vil også lære å bruke regneark samt to av markedets ledende regnskapssystemer, Mamut One og Visma e-Accounting. Les mer om utdanningen regnskapsmedarbeider

Undervisningsopplegg

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.

Opptakskrav

Opptakskravet for denne utdanningen er fullført og bestått videregående skole. Alternativt kan du søke på grunnlag av din realkompetanse. Opptak basert på realkompetanse gjøres ved en helhetsvurdering hvor også utdanning og aktiviteter i fritiden teller med. Du må være 23 år eller eldre i opptaksåret for å bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse. Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de har norskkunnskaper tilsvarende de ferdigheter som oppnås ved Norsk Vg1 studieforberedende eller Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, eller norsktest nivå B2.

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning vil du ha kompetanse som kvalifiserer deg for en rekke jobber innen kontor, administrasjon, regnskap og økonomi, uavhengig av sektor, bransje og størrelse på virksomheten.