× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Veiledning i barnehagelærerutdanningen favoritt ikon

Universitet og høgskole
Veiledning under utdanning er komplekst og innebærer både faglige og personlige dimensjoner. Studiet vil gi praktisk og teoretisk kompetanse i veiledning av studenter i barnehagelærerutdanningen. Bevissthet om egen veilederrolle, sentrale begrep i veiledning, veiledningens plass i utdanning, kunnskapsdanning og etisk bevissthet er sentralt i dette studiet.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

15

Semester

2