× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen favoritt ikon

Universitet og høgskole
  Studiet skal bidra til økt veileder- og lederkompetanse primært for praksislærere samt for barnehagelærere og mentorer som veileder nyutdannede og ansatte. I studiet inngår ulike og kritiske perspektiver på organisasjon, kvalitetsutvikling, ledelse og veiledning.

Studienivå

Høgare nivå

Studiepoeng

30

Semester

2