× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Universitets- og høgskolepedagogikk favoritt ikon

Universitet og høgskole
Dette studiet fokuserer på utvikling av nye undervisningsmetoder og didaktisk kompetanse tilpasset undervisning av studenter. Hensikten med Universitets- og høgskolepedagogikk er å gjøre deltakerne fortrolige med grunnleggende begreper, modeller og teori som bidrar til innsikt i hva læring er, og hvordan en kan fremme studenters læring i egen undervisning. Betydelig vekt blir lagt på å utvikle deltakernes innsikt i vesentlige sammenhenger mellom undervisning, læring og vurdering, slik at de selv blir bedre i stand til å planlegge, gjennomføre og dokumentere resultatene av egen undervisning.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

15

Semester

2