× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Universitets- og høgskolepedagogikk favoritt ikon

Universitet og høgskole
  Universitets- og høgskolepedagogikk skal gjøre deltakerne fortrolige med grunnleggende begreper, modeller og teori som bidrar til innsikt i hva læring er, og hvordan en kan fremme studenters læring i egen undervisning. Studiet fokuserer på utvikling av nye undervisningsmetoder og didaktisk kompetanse tilpasset undervisning av studenter.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

15

Semester

2