× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Språklæring og språkutvikling i barnehagen favoritt ikon

Universitet og høgskole
Denne videreutdanningen har som mål å bidra til økt kompetanse og kunnskap om språklæring og språkutvikling i barnehagen. Hvordan ansatte kan støtte og legge til rette for alle barns språkutvikling i barnehagen, er sentralt i studiet. Dette inkluderer også de barna som har norsk som sitt andrespråk. Noen barn strever med sin språklige utvikling, og studiet skal forberede ansatte på å støtte og gi oppfølging innenfor barnehagens rammer, og kunne vurdere behovet for særlige tiltak når det er nødvendig. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg ferdigheter i å legge til rette for et godt språkmiljø for alle barn. Studiet skal gi kompetanse i ledelse av endrings- og utviklingsarbeid i barnehagen. Dette innebærer at den enkelte student skal gjennomføre et utviklingsarbeid om kommunikasjon og språklæring på egen arbeidsplass. Forståelser av barnehagens språkmiljø og hvordan barn, ansatte og miljø står i gjensidig samspill, er også sentralt i studiet.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Semester

2