× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom favoritt ikon

Universitet og høgskole
  Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 og 2 (Videreutdanning på heltid eller deltid). Studiene gir innføring i det spesialpedagogiske fagfeltet, med fokus på sårbarhet og resiliens i barns oppvekst. Det fokuseres også på kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse, samt Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv.

Studienivå

Høgare nivå

Studiepoeng

60

Semester

2

Studiets oppbygging

Del 1 og 2 av studiet kan tas samtidig. Mer informasjon om enhetene som tilbys i studiet finner du på følgende nettadresser:

https://dmmh.no/studier/spesialpedagogikk-med-vekt-paring-tidlig-barndom-1

https://dmmh.no/studier/spesialpedagogikk-med-vekt-paring-tidlig-barndom-2

Studiet kan innpasses i masterutdanningen i spesialpedagogikk ved DMMH. Les mer på:

https://dmmh.no/studier/master-spesialpedagogikk

Tilbys ved:

  • Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim