× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen favoritt ikon

Universitet og høgskole
  Utdanningstilbudet skal kvalifisere og styrke pedagogiske ledere i deres faglige utvikling, knyttet til refleksjons- og læringsprosesser i barnehagen for å ivareta barns behov for anerkjennelse, omsorg, lek, læring og danning.

Studienivå

Høgare nivå

Studiepoeng

30

Semester

2