× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager favoritt ikon

Universitet og høgskole
  Studiet er en del av Utdanningsdirektoratets tilbud om videreutdanning for styrere/assisterende styrere i barnehagesektoren. Studiet er statlig finansiert. Studiet skal kvalifisere til å lede barnehagen på en måte som sikrer og utvikler høy kvalitet på arbeidet.

Studienivå

Høgare nivå

Studiepoeng

30

Semester

3