× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom favoritt ikon

Universitet og høgskole
Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom er en samlingsbasert utdanning på heltid. Det er mulighet for å søke om å ta studiet over lengre tid etter at du er tatt opp på studiet. Det legges i studiet spesielt vekt på tidlig barndom. Vi arbeider med perspektiver på tidlig innsats i det enkelte barns liv og i et generelt perspektiv rundt avdekking av vansker i utvikling, lek og læring. Å bidra til inkludering, anerkjennelse og vektlegging av barndommens egenverdi utgjør fundamentet i denne masterutdanningen. Undervisningen er forskningsbasert med sterk profesjonsinnretning, og søker å utdanne kyndige og reflekterte spesialpedagoger for arbeid i barnehage, skole, ulike støtte- og hjelpeinstanser og offentlig forvaltning. Masterprogrammet i spesialpedagogikk er blant de få i Norge som har spesifikt fokus på de yngste barna. Masterutdanningene ved DMMH gjør deg kvalifisert til å søke deg videre inn på ph.d og til å undervise ved høgskole og universitet.

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4