× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Mastergradsstudium i barnehageledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole
  Gjennom utdanningen skal studenten bli bedre i stand til å lede organisasjonens virksomhet i samspill med omgivelsene. Utvikling av egen identitet som leder vil være et gjennomgående tema i hele utdanningsløpet. Studiet gir innsikt i strukturer og endringsprosesser i organisasjoner, samfunnsliv og i det politiske liv. Selve lederskapsdimensjonen i det å lede komplekse organisasjoner vil bli særlig vektlagt.

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4