× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring favoritt ikon

Universitet og høgskole
Master i barnehagekunnskap er en samlingsbasert utdanning på heltid. Det er mulighet for å søke om å ta studiet over lengre tid etter at du er tatt opp på studiet. Gjennom denne masterutdanningen vil vi styrke kunnskapen om barn i barnehagealder og barnehagens innhold og organisering. Dagens barndom kjennetegnes av mangfold og kompleksitet, en barndom som er innvevd i globale endringsprosesser. Vår hensikt er å videreutvikle den pedagogiske kvaliteten i arbeidet med barn, både for å ivareta barns rettigheter og for å utøve faglige og skjønnsmessige vurderinger. Utdanningen passer for barnehagelærere (og førskolelærere) som ønsker å videreutvikle sin barne- og barnehagefaglige kompetanse. Det passer også for deg som ønsker en fagstilling innenfor administrasjon, organisasjon og ledelse i frivillig sektor, offentlig og private organisasjoner, eller opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling som stiller barnefaglige kunnskapskrav. Masterutdanningene ved DMMH gjør deg kvalifisert til å søke deg videre inn på ph.d og til å undervise ved høgskole og universitet.

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4