× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring favoritt ikon

Universitet og høgskole
  Dette studiet har ikke opptak studieåret 2020/21. Gjennom masterutdanningen styrkes kunnskapen om barn i barnehagealder og barnehagens innhold og organisering. Lek og læring, mangfold og inkludering, trivsel og fysisk miljø samt barns kommunikasjon og meningsskaping gjennom tekst, symboler og bilder (literacy) er sentrale temaer i dette studiet.

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4