× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen favoritt ikon

Universitet og høgskole
  Videreutdanningen Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen tar sikte på å gi innsikt i ulike perspektiver på fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen og det fysiske miljøets betydning og funksjon for barnehagens hverdagsliv; herunder barns utvikling, helse, trivsel, omsorg, lek og læring.

Studienivå

Høgare nivå

Studiepoeng

30

Semester

2