× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Emnestudier, masternivå favoritt ikon

Universitet og høgskole
Det er gitt mulighet til å søke seg inn på enkeltemner innenfor de ulike masterstudiene. Enkeltemnene i masterutdanningene er primært forbeholdt masterstudentene, men ledige plasser tilbys også andre studenter. Noen av våre videreutdanningstilbud kan være åpne for barnevernspedagoger, allmennlærere, sosionomer og sykepleiere og andre. Les om opptakskravene på de enkelte studienes nettsider.

Studienivå

Høgare nivå

Studiepoeng

60

Semester

2