× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Emnestudier, masternivå favoritt ikon

Universitet og høgskole
  Enkeltemnene i masterutdanningene er primært forbeholdt masterstudentene, men ledige plasser tilbys også andre studenter. Noen av våre videreutdanningstilbud kan være åpne for barnevernspedagoger, allmennlærere, sosionomer og sykepleiere og andre.

Studienivå

Høgare nivå

Studiepoeng

60

Semester

2