× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk favoritt ikon

Universitet og høgskole
DMMH tilbyr Barnehagepedagogikk, et IKT-støttet deltidsstudium for pedagoger uten førskole-/barnehagelærerutdanning som ønsker å arbeide som pedagogisk leder eller styrer i barnehage. Sammen med studiet Barnehagepedagogikk del 1 (30 studiepoeng) gir studiet i Barnehagepedagogikk del 2: Småbarnspedagogikk kompetanse som er likeverdig med førskole-/barnehagelærerutdanning. Det overordnede målet med denne videreutdanningen er å utvikle kunnskap og forståelse, innlevelse og handlingskompetanse i forhold til små barn og til samarbeid med foreldre, personalet og samfunnet rundt barnehagen. Dette forutsetter kjennskap til og kunnskap om barns utvikling og behov med særlig vekt på samspillsprosesser, lek og kultur.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Semester

2