× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Barnehagepedagogikk, del 1 favoritt ikon

Universitet og høgskole
Barnehagepedagogikk er en samlingsbasert videreutdanning på deltid over to år. Den består av studiene Barnehagepedagogikk og Småbarnspedagogikk, hver på 30 studiepoeng. Studiene tilbys annet hvert år over to semestre og kan tas uavhengig av hverandre.   Videreutdanningen er tilrettelagt for studenter som allerede er utdannet allmennlærere, faglærere (fireårig faglærerutdanning i praktiske og i estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn), barnevernspedagoger eller spesialpedagoger (minimum bachelor), som ønsker å arbeide som pedagogisk leder eller styrer i barnehage. Emnet er ikke valgbart for andre studenter enn det som er målgruppen for studiet Barnehagepedagogikk.   Videreutdanningen inneholder elementer fra barnehagelærerutdanningen og avlagt studie tilsvarer sammen med opptakskravene likeverdig kompetanse som en barnehagelærerutdanning. Fullført studie gir ikke studenten tittelen barnehagelærer men man er kvalifisert til stilinger som pedagogisk leder og styrer i barnehage.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Semester

2