× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Barnehagepedagogikk, del 1 favoritt ikon

Universitet og høgskole
  God pedagogisk ledelse er en forutsetning for kvalitet i barnehagens innhold. Å lede en pedagogisk virksomhet for barn krever evne til å analysere og vurdere barnehagens totale miljø og lokale betingelser. Det kreves bevissthet om kvalitet og hvilke kvalitetskriterier som gjelder spesifikt for den enkelte barnehage. Studiet vektlegger evnen til å vurdere og dokumentere praksis som en forutsetning for kvalitetsutvikling.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Semester

2