× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv favoritt ikon

Universitet og høgskole
  Barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv er et fulltids studie over tre år. Studentene vil på dette studiet tilegne seg en spesiell kompetanse tilknyttet pedagogisk virksomhet og tilrettelegging i barnehagens uteområde, nærmiljø og natur. Barnehagens pedagogikk handler om å legge til rette for at alle barn kan oppleve å leke, undre seg og lære, ut fra sine egne forutsetninger. Praksis er en viktig del av utdanningen, og i løpet tre år har studentene 100 dager praksis i barnehagen. DMMH arbeider aktivt for å ivareta barns behov og rettigheter samt å synliggjøre barns perspektiver i samfunnet. Bli med oss og sett barnet i fokus gjennom å bli kompetente og engasjerte fagpersoner. Ta utdanningen din ved DMMH!

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

35.80 (primær)
44.80 (ordinær)

Studieplasser

35

Søknadskode (SO)

253132