× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studiet er samlingsbasert over fire år. Studiested er Kristiansund. Barnehagelærerutdanningen er bygd opp som et profesjonsstudium der innholdet er organisert i flere tverrfaglige kunnskapsområder. Studiet har fordypning innen ledelse, og gjennomføres i samarbeid med Høgskolesenteret i Kristiansund. Praksis er en viktig del av utdanningen, og i løpet utdanningen har studentene 100 dager praksis i barnehagen. Praksissted vil så langt mulig bli lagt til Nordmøre og Romsdal. DMMH arbeider aktivt for å ivareta barns behov og rettigheter samt å synliggjøre barns perspektiver i samfunnet. Bli med oss og sett barnet i fokus gjennom å bli kompetente og engasjerte fagpersoner. Ta utdanningen din ved DMMH!

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

8

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Nytt (primær)
Nytt (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

253134