× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Barnehagelærerutdanning, deltid favoritt ikon

Universitet og høgskole
  Barnehagelærerutdanningen på deltid er samlingsbasert og går over fire år. Utdanningen er bygd opp som et profesjonsstudium der innholdet er organisert i flere tverrfaglige kunnskapsområder. I 4. studieår har studentene mulighet for å fordype seg i en fagenhet. For deltidsstudentene er denne fordypningen Ledelse av barns læring i et nærmiljøperspektiv. Praksis er en viktig del av utdanningen, og i løpet utdanningen har studentene 100 dager praksis i barnehagen. DMMH arbeider aktivt for å ivareta barns behov og rettigheter samt å synliggjøre barns perspektiver i samfunnet. Bli med oss og sett barnet i fokus gjennom å bli kompetente og engasjerte fagpersoner. Ta utdanningen din ved DMMH!

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

8

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
40.1 (ordinær)

Studieplasser

80

Søknadskode (SO)

253133