× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Barnehagelærerutdanning, deltid favoritt ikon

Universitet og høgskole
En god barndom er viktig. Den skapes ikke av tilfeldigheter, men av gode og trygge voksne.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

8

Om studiet

Å arbeide som barnehagelærer innebærer å planlegge, gjennomføre og reflektere over pedagogisk arbeid i barnehagen, samt kunne lede og veilede medarbeidere. Barnehagens pedagogikk handler om å legge til rette for at alle barn kan oppleve å leke, undre seg og lære, ut fra sine egne forutsetninger.

I løpet av bachelorstudiet skal du gjennom mange fagområder, og du får mange anledninger til å bruke dine egne interesser. Du vil få både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter, og du vil i løpet av studietiden utvikle deg både som fagperson og som menneske. Gjennom studiet lærer du blant annet om barns utvikling og lek og hvordan du kan skape en god arena for danning, omsorg, lek og læring. Barnehagelærerutdanningen er også en lederutdanning. 

Deltidsutdanningen er bygget opp av samlinger på campus i Trondheim. 

Karrieremuligheter
Bachelor barnehagelærerutdanning kvalifiserer for flere typer arbeid med barn og unge. Du kan bli ansatt som barnehagelærer eller pedagogisk leder i barnehagen. En pedagogisk leder har det faglige ansvaret på avdelingen. Etter å ha jobbet noen år kan du bli styrer eller daglig leder i barnehagen. 

Du er også kvalifisert til andre typer arbeid med barn og unge eller med administrative oppgaver i stat og kommune. 

Det er mulig å bygge på bachelorgraden med en master, på DMMH tilbyr vi 4 ulike mastergrader. Da kan du undervise på høgskole/universitet, du kan forske og ta en doktorgrad.
 

Praksis
Hvert studieår inneholder flere uker med praksis, til sammen 100 dager. Dere får tildelt en ny praksisbarnehage for hvert år, og dere skal ha praksis både i storbarn og i småbarnsavdeling. Det er også mulig å søke om å få praksis på hjemstedet sitt. 

Internasjonal utveksling
Studenter ved DMMH kan søke om utveksling i en rekke land. For å kunne søke utveksling må studenter på dette studieprogrammet søke og får plass på fordypningen "Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv". Deltidsstudenter må ta fordypningen på heltid i høstsemesteret 4. studieår.
 

Opptak
Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Dersom du ikke har studiekompetanse men fyller 25 år eller eldre det året du søker kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.  

Alle studenter som blir tatt opp på studiet må levere politiattest.
 

DMMH tilbyr flere bachelorgrader innen barnehageutdanning. 
I tillegg til barnehagelærerutdanning på heltid og deltid tilbyr DMMH også: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse (Kristiansund)
Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk
Barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor Barnehagelærer

Tilbys ved:

  • Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
40.1 (ordinær)

Studieplasser

80

Søknadskode (SO)

253133