× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Barnehagelærerutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
  Barnehagelærerutdanningen er et fulltids studieprogram over tre år. Utdanningen er bygd opp som et profesjonsstudium der innholdet er organisert i flere tverrfaglige kunnskapsområder. I 3. studieår har studentene mulighet for å fordype seg i en fagenhet. Hvilke enheter som tilbys kan variere noe fra år til år, men eksempler på disse kan være Barndom helse og livsmestring, Mangfoldig språkmiljø i barnehagen, Realfag i leik og læring, Musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen eller Internasjonalt semester, Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv. Praksis er en viktig del av utdanningen, og i løpet tre år har studentene 100 dager praksis i barnehagen. DMMH arbeider aktivt for å ivareta barns behov og rettigheter samt å synliggjøre barns perspektiver i samfunnet. Bli med oss og sett barnet i fokus gjennom å bli kompetente og engasjerte fagpersoner. Ta utdanningen din ved DMMH!

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

33.50 (primær)
38.00 (ordinær)

Studieplasser

175

Søknadskode (SO)

253130