× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Demens/alderspsyk., deltid favoritt ikon

Fagskole

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Studentene skal gjennom videreutdanningen tilegne seg breddekompetanse innen demens- og alderspsykiatrisk helsearbeid, samt kunnskap om aktuelt lovverk og utvikle samhandlingskompetanse med fokus på tverrfaglig samarbeid innen og mellom forvaltningsorganene.

Studiet er rettet mot helsepersonell med videregående helsefaglig utdanning og relevant praksis.  

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.