× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kunstutdanning favoritt ikon

Annen utdanning
Utdanningen ved Kunstskolen i Karasjok danner grunnlag for videre utdanning og yrkesutøvelse innenfor fagområdene billedkunst, kunsthåndverk, illustrasjon, formgiving, arkitektur, foto m.m. Sammen med allmenn studiekompetanse fra videregående skole gir dette elevene økt kompetanse til kunstfaglige høgskoler hvor de kan fullføre yrkesutdanning innenfor ulike kunstfag.

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Om utdanninga

Det vil bli undervist i følgende fag:


-  Visualisering. 
-  Skulptur. 
-  Fargebruk. 
-  Video-analog og digitalbilde. 
-  Kommunikasjonskunnskap. 
-  Kunst- og kulturperspektiv. 

Skoleåret har totalt 1290 studietimer.
 
Skolen gir ikke avsluttende vurdering i form av karakterer, men elevene får studieattest etter skoleåret, under forutsetning av å ha deltatt i studiene i alle fag tilsvarende 80% av studietiden.