× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i anvendt psykologi favoritt ikon

Universitet og høgskole
Ønsker du å lære mer om hvorfor mennesker gjør som de gjør, føler som de føler og hvordan man kan bruke psykologisk kunnskap på ulike måter i arbeidslivet? Da er denne bacheloren for deg.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden
  • Nettstudium

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Med en bachelorgrad i anvendt psykologi vil du tilegne deg teoretisk kunnskap samt praktiske ferdigheter som vil gjøre deg i stand til å bruke teorien i praksis i arbeidslivet. 

En bachelor i anvendt psykologi vil gi deg et godt overblikk over hva psykologi og psykologisk forskning innebærer. I tillegg vil bacheloren ha et fokus på anvendbarhet; nemlig hvordan den teoretiske kunnskapen om tenkning kan anvendes i praksis.

Med en bachelor i anvendt psykologi kan du kvalifisere til opptak ved de masterprogrammene i psykologi som tilbys både i Norge og utlandet.

Dette lærer du: 

  • psykologisk teori og praktiske ferdigheter, noe som gjør at du kan anvende teorien i praksis
  • generell kunnskap innen psykologifaget (psykologi handler om hvordan mennesker tenker og fungerer)
  • hvordan hjerne og kropp samarbeider for å gjøre psykologiske prosesser mulig
  • hvordan man som forsker kan observere og forstå tenkning, selv om man ikke direkte kan observere menneskers tankeprosesser