Nøkkelinformasjon

Studiested

Oslo

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60.00

Organisering

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Årsenheten tar sikte på å gi studentene en forståelse for systemarbeid og samarbeid med andre instanser.

Dette lærer du:

  • Innføring i barns utvikling
  • Forståelse for hva som fremmer og hemmer psykisk helse hos barn og unge
  • Kunnskap om tilknytning og tilknytningsvansker og traumeforståelse.
  • Kliniske kommunikasjonsferdigheter med fokus på endringsarbeid.

Alle utdanninger innen