× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium medisin grunnfag favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden
  • Nettstudium

Studiepoeng

60

Om studiet

Årsstudiet dekker hele mennesket, fra det friske til det syke, og er delt i to hoveddeler: anatomi/fysiologi og sykdomslære.

Den første delen gir deg en god innføring i hvordan kroppen er bygget opp og fungerer og handler om det friske mennesket.  

Her lærer du om kroppens funksjon, både på detaljert organnivå, og som en helhet.

Neste del; sykdomslæren, handler om hva ulike sykdommer skyldes, og hvordan de kan diagnostiseres og behandles. 

Her får du kunnskap om hvilke sykdommer som rammer mennesket, og hvordan moderne medisin forsøker å behandle disse.

Alle de store sykdomsgruppene; barnesykdommer, hjertesykdommer og muskel-skjelett sykdommer gjennomgås. 

Dette lærer du: 

  • Anatomi, fysiologi og sykdomslære, som gir en grundig innføring i medisinske fag
  • Studieteknikk-kurs er tilgjengelig for deg gjennom hele studieløpet
  • Basisfag innen medisin som for eksempel kan brukes til videre studier innen bachelor i ernæring eller kiropraktikk
  • Et solid medisinsk grunnlag som er et meget godt utgangspunkt dersom du vurderer medisinutdanning eller annen helsefaglig utdanning
  • Et enormt pensum og fagområde presentert på en forståelig måte av dyktige og engasjerte forelesere jobber for at du skal få det beste utgangspunktet for dine viderestudier innen helsefag